Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zondag 31 december 2017

Vakje per Week 2017Eigenlijk waren Annelies en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.


Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.

Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 12 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".

We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.Actually Annelies and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.


Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 12 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone.

zaterdag 9 december 2017

Vakje per Week 2017, deel 48

Daar is hij dan.... het laatste vakje van dit jaar!!! Annelies en ik hebben weer met heel veel plezier de vakjes voor jullie verzorgd. Bedankt dat jullie ook dit jaar weer met ons meegeborduurd hebben! Nu even rust en dan zien we jullie graag 6 januari 2018 weer terug voor het eerste Randje!

There it is.... the last Vakje for this year!!! Annelies and I were pleased to provide the Vakjes for you. Thank you for joining us last year! Now we'll have some rest, but we like to see you back on January 6th 2018 for the first Randje!

Foto: Annelies van den Bergh ©
 
Foto: Atelier Soed Idee ©
 
 


We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!
We wish you all very happy holidays and all the best for the new year!

zaterdag 2 december 2017

Vakje per Week 2017, deel 47

Het één na laatste vakje alweer! Deze doet me denken aan een behangetje.

The second last Vakje already! This one reminds me of a wallpaper.

Foto's: Annelies van den Bergh ©


Foto's: Atelier Soed Idee ©


zaterdag 25 november 2017

Vakje per Week 2017, deel 46

Vakje 46 (hierna nog maar 2!) is weer een doorrijgvakje. Niet moeilijk, wel een heel leuk effect.
Voor de liefhebbers van kruissteek is er weer een alternatief.

 Vakje 46 (only 2 after this!) is another darning box. Not hard, but gives a fun look.
For the lovers of cross stitch we offer an alternative.Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 18 november 2017

Vakje per Week 2017, deel 45


Deze week hebben we vlinders!
This week we've got butterflies!

Foto's: Annelies van den Bergh ©
Ik moet nog 3/4 vakje en dan is hij helemaal af!
 I only have 3/4 Vakje left to do, before it's finished!
Foto's: Atelier Soed Idee ©

Het boekje "Vakje per Week 2017" is vanaf nu te bestellen in de webwinkel! Ze worden dan eind december geleverd.
The booklet "Vakje per Week 2017" is available for pre-orders in the webshop! They will be sent end December.

Komende week gaan we ook het project voor 2018 aankondigen, dus houd het blog goed in de gaten!!!
Next week we'll announce the new project for 2018, so keep an close eye on the blog!!!


zaterdag 11 november 2017

Vakje per Week 2017, deel 44

Deze week gaan we weer eens wat anders als kruissteek borduren. Het ziet er ingewikkeld uit, maar het valt mee. Je maakt eerst met de blauwe kleur "longstitches" diagonaal over 6 draden (of 3 blokjes op Aida). Daarna maak je met rood verticale "longstitches" over 4 draden (of 2 blokjes).
This week we're going to do something different again. It looks difficult, but it really isn't.
You'll first make long stitches diagonally over 6 threads (or 3 squares on Aida). After that you'll make vertical long stitches over 4 threads (or 2 squares).

Foto: Annelies van den Bergh ©
We hebben het al vaker gevraagd en helpen jullie nog maar eens herinneren; het is NIET toegestaan de patronen te delen op Pinterest!!! (Toch staat Pinterest er vol mee....)
We asked it before and want to remind you: it is NOT allowed to share our patterns on Pinterest!!! (And still they are all on Pinterest....)

zaterdag 4 november 2017

Vakje per Week 2017, deel 43
Tja, wat is dit? Geen idee, maar het is wel een leuk motiefje!

What is this? No idea, but it's a pretty little motif!

Foto's: Annelies van den Bergh ©
Deze week hebben we heel hard gewerkt aan het boekje van de Vakjes van 2017 en aan het nieuwe project voor 2018. Binnenkort meer....

This week we worked very hard for the booklet of Vakje per Week 2017 and the new project for 2018. More information is following soon....


Bijna.... Vanavond bij the Voice lekker verder prikken!
Almost....
Foto's: Atelier Soed Idee ©

zaterdag 28 oktober 2017

Vakje per Week 2017, deel 42

Mooi hè, deze grote sterren?!

Aren't they beautiful, these big stars?!

Foto's: Annelies van den Bergh ©

Bijna....
Almost there....
Atelier Soed Idee ©

zaterdag 21 oktober 2017

Vakje per Week 2017, deel 41

Daar gaat ie dan.... De laatste rij Vakjes en dus ook de onderkant van de buitenrand.

There we go.... The last row of Vakjes and also the bottom of the outside border.
Foto's: Annelies van den Bergh ©
 We zijn achter de schermen ook druk bezig met de voorbereidingen van een boekje "Vakje per Week 2017". Wil jij met jouw vakjes in het boekje? Stuur me dan voor 1 november a.s. foto's in HOGE RESOLUTIE aan info@soedidee.nl (bijvoorbeeld via We Transfer, als de bestanden te groot zijn om te mailen).

Behind the scenes we're working on the preparations of a book "Vakje per Week 2017". Do you want your Vakjes in the book? Please, send me HIGH RESOLUTION pictures to info@soedidee.nl, before November 1st. (Try We Transfer if the photos are to big to send by email).

Ondertussen probeer ik nog steeds bij te komen....
In the mean time I'm still trying to catch up...

Foto's: Atelier Soed Idee ©
zaterdag 14 oktober 2017

Vakje per Week 2017, deel 40

We gaan de bloemetjes buiten zetten 😄 Het laatste vakje van deze rij, dat betekent dat we volgende week al aan de laatste rij beginnen!

We're planting some flowers this week.  The last Vakje of this row, that means next week we start the bottom row!

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 7 oktober 2017

Vakje per Week 2017, deel 39

Deze week weer eens een vakje in de "bijkleur". Het is er nog niet helemaal de tijd voor (gelukkig niet), voor deze sneeuwvlokken, maar mooi zijn ze wel.

This week we stitch another Vakje in the second color. It's not that time of the year yet for snowflakes, but they are beautiful.

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 30 september 2017

Vakje per Week 2017, deel 38

Misschien wel één van mijn favoriete vakjes deze sleutels!
Voor diegenen die geen Facebook hebben; we hebben afgelopen week bekend gemaakt dat er ook nog "iets" komt in 2018! We kunnen er verder nog niets over zeggen...

This might be my favourite Vakje with the keys!
For those of you who are not on Facebook; we announced that there will come "something" in 2018! We can't say more yet... 

Foto's: Annelies van den Bergh ©
Ik ben eindelijk begonnen aan een inhaalslag met de Vakjes, dus hopelijk binnenkort ook weer foto's van mijn rode versie.

I finally started to catch up with the Vakjes, so hopefully I can show you soon my red version also.