Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 28 januari 2017

Vakje per Week 2017, deel 3

Vakje 3 is heel wat anders! Je borduurt de kruisjes in de hoofdkleur en het vierkantje eromheen is geborduurd met 2 draadjes van de bijkleur. Het zijn geen stiksteken, maar één lange steek over 8 draden (4 blokjes op Aida).
Box 3 is something else! You stitch the cross stitches in the maincolor and the square around it is stitched with 2 threads of the second color. They are no backstitches, but longstitches over 8 threads.

Foto: Atelier Soed Idee ©
Borduren op band / Stitching on banding


Foto: Annelies van den Bergh ©zaterdag 21 januari 2017

Vakje per Week 2017, deel 2


 Leuk zijn deze beestjes, hè? Wat zie jij er in? Ik kon het niet laten en heb een "eigenwijsje" toegevoegd. 😄
Aren't these fun little animals? I wonder what you think they are? I really needed to make a small adjustment and add a little wayward one. 😄
Foto: Atelier Soed Idee ©
Borduren op band /  Working on band


LET OP: in het midden zitten 3 in plaats van 2 kruisjes om de rand passend te maken!
LOOK OUT: in the center are 3 crosses instead of 2 to fit the border!

Foto: Annelies van den Bergh ©
Bij Annelies lopen de beestjes wel keurig in de pas.
Annelies has all her animals in control.

Voor degenen die het leuk vinden om het logo toe te voegen:
For those of you who want to add the logo: 

Copyright: Vakje per Week ©


zaterdag 14 januari 2017

Vakje per Week 2017, deel 1

Wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging! Jullie ook?
We're completely ready for a new challenge! You too?


Foto: Atelier Soed Idee
* Bij het basispatroon gaan we uit van 6 rijen van 8 vakjes. 
* Tussen ieder vakje zitten steeds 3 lege kruisjes.
* Borduur het buitenste randje stiksteekjes van het vakje pas NA het borduren van de kruissteekjes. Ik heb de stiksteekjes met 1 draadje gedaan, maar Annelies heeft 11 draads stof en heeft 2 draadjes gebruikt. Probeer zelf even uit wat je het mooist vindt.
* Borduur de rand nog niet verder!!! Om hem passend te krijgen is deze NIET symmetrisch.

* The Standard pattern has 6 rows of 8 boxes.
* Between each box are 3 empty crosses.
* Backstitch the outline of the box AFTER you did the cross stitches. I did the back stitches with 1 thread, but Annelies uses 28 ct fabric and used 2 threads. Just try what you likes best.
* Don't go further with the border!!! To make it fit it's NOT symmetrical.

Foto: Annelies van den Bergh
* Het patroon voor het band is in totaal 103 kruisjes breed. Dit zijn 16 rijen van 3 vakjes.
* De rand wordt hier als een soort ornament aan de boven- en onderkant geborduurd. Daarom worden deel 1 t/m 3 voor het band apart gegeven. Vanaf deel 4 verschijnt er steeds 1 patroon voor een volgend vakje.

* The chart for the banding is 103 crosses wide. These are 16 rows of 3 boxes.
* The border is here a sort of ornament at the top and bottom. Therefor you'll get a separate chart for the parts 1 to 3. From part 4 only 1 chart will be published for the next box.

Heel veel borduurplezier met Vakje per Week 2017!
Lots of stitching fun with Vakje per Week 2017!