Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiëren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zaterdag 25 februari 2017

Vakje per Week 2016, deel 7


Deze week weer "gewoon" kruissteekjes!

This week "normal" cross stitches again!

Foto: Atelier Soed Idee ©
Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 18 februari 2017

Vakje per Week 2017, deel 6

Bijschrift toevoegen
Deze week weer een heel ander vakje! Het is (nog) geen doorrijgwerk, maar het zijn satijnsteken die afwisselend horizontaal en verticaal geborduurd worden.

This week a completely different Vakje! It's not darningwork (yet), but these are satin stitches that are stitched both horizontal and vertical.Foto: Atelier Soed Idee ©
Dit vakje is een echte "garenvreter". Wij hebben de satijnsteken met 2 draden geborduurd en dan verbruik je behoorlijk wat garen. Helaas gaat het ontwerpprogramma hier niet goed mee om en daardoor klopt de totale hoeveelheid garen niet, met het werkelijke verbruik (alhoewel we dit al ruim berekend hadden). Annelies heeft haar Vakjes inmiddels allemaal klaar en van de hoofdkleur heeft ze iets meer dan 11 strengen gebruikt (op 11 draads linnenband). Wij adviseren daarom om alvast een paar strengetjes van je hoofdkleur bij te kopen! Uiteraard is het ook nog afhankelijk van de gebruikte stof.

This square is a real "floss eater". We stitched the satin stitches with 2 threads and you'll use a lot of floss. Unfortunately the design program does not calculate this right (although we already calculated it with a wide margin). Annelies has finished all of her Vakjes and used a little more than 11 skeins of DMC ( on 28 ct linen band). So therefor we advise you to buy some extra skeins of floss. It also depends of your choice of fabric.


Foto: Annelies van den Bergh ©
LET OP: vanaf 1 april kun je niet meer de alfabetten van 2016 downloaden! Deze zullen verwijderd worden van het blog. Uiteraard blijven ze wel gewoon in boekvorm verkrijgbaar.

ATTENTION: from April 1 the alphabets of 2016, will no longer be available on the blog ! They will be removed. Of course you can still buy them as a booklet.

zaterdag 11 februari 2017

Vakje per Week 2017, deel 5

Bloemenveldje? Klavertjes vier? Wat maak jij er van?
Field of flowers? Shamrocks? What will you make of it?
Foto: Atelier Soed Idee ©

Foto: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 4 februari 2017

Vakje per Wee 2017, deel 4

 Deze week schaartjes! Als handwerkster een onmisbaar gereedschap. Ben benieuwd wat jullie er weer van gaan maken...
LET OP: het driehoekje rechtsboven op het patroon geeft het midden van de rand aan. Hier staat slechts één kruisje in de rand in plaats van 2!

This week scissors! An essential tool for us stitchers. I'm curious to see what variations you'll make with it...
LOOK OUT: the triangle in the top right corner of the pattern, marks the center. Here's just one cross stitch in the border instead of 2!Foto: Atelier Soed Idee ©
Vanaf deze week komt er geen apart patroon meer voor het band. Vakje 4 komt onder vakje 1 en zo verder.
From this week on, there's no extra pattern for the banding anymore. Box 4 is placed under box 1 and so on.
Foto: Annelies van den Bergh ©